"Az, aki arra használja ügyességét és alkotó képzeletét,

hogy meglássa, milyen sokat tud adni száz forintért, ahelyett, hogy azt keresse, milyen keveset tud adni száz forintért, sikerre van ítélve."

DEVIZAHITELESEK KONTRA MAGYAR ÁLLAM KÁRFELELŐSSÉG MEGÁLLAPÍTÁSI PER

A hitelkárosultakat képviselve a rendelkezésre álló dokumentumok alapján Palotás János Szakértői Irodája - a Quaestor, Buda-Cash, Hungária károsultak kontra Állam per elindítója - megfelelő létszám csatlakozása esetén vállalja a Magyar Állam és intézményeivel, különösen a Nemzeti Bankkal szemben kárfelelősség megállapítási per megindítását. A perhez bármely magyar devizahitellel rendelkező személy csatlakozhat.

A károsultak kellő létszámának megszervezését a Hitelönvédelem közösség indítja el, a szervezésbe bármely devizahiteles szervezet, csoport vagy közösség bekapcsolódhat. A perhez való csatlakozás elő regisztrációjának határideje: 2018. április 2.


MI EZ A PER?

A rendelkezésre álló adatok alapján a Magyar Állam és intézményei egyértelműen olyan jogsértő tevékenységet folytattak, amely devizahitelesek millióit hozta tragikus helyzetbe. A per célja a Magyar Állam és intézményei kárfelelősségének megállapítása.

MIT HOZHAT A DEVIZAHITELESEK SZÁMÁRA A MEGAPER?

Az eljárás sikeressége esetén ma két lehetséges kimenetellel számolunk: a pertársaság tagjainak kára a Magyar Állam és intézményeinek elégtelen tevékenységére vezethető vissza, és ezért okkal vethető fel az állam kárfelelőssége, mely alapján a kártérítésre tarthatnak igényt a perben álló felperesek, vagy a kormány kénytelen lesz törvényt hozni a károsultak kártérítésére, ez esetben a győzelem minden devizahitelesre kiterjed.

MITŐL KÜLÖNLEGES EZ A PER?

Mert lehetővé vált az, ami eddig nem sikerült: Palotás János (P&P Gazdasági Tanácsadó Iroda - http://pandp.palotas.net/) szakértelme, tapasztalata valamint a károsulti csoportok által évek óta összegyűjtött dokumentumok segítségével, a hitelkárosultak kilátástalan egyéni pereskedések helyett egyetlen perben, alacsony költségen, közösen védhetik magukat.

MIÉRT NAGY AZ ESÉLY A PERNYERTESSÉGRE?

- a tervezet eljárás közérthető módon, és az érintettek által nem várt irányból támadja
a devizahiteles károk keletkezését, nevezi meg annak felelőseit;
- a Kormány nincs abban a helyzetben, hogy megakadályozza a per elindulását;
- nem egy, hanem egyszerre sok ezer ember áll ki a jogaiért, amelynek a társadalmi hatása sem lebecsülhető;
- okkal vélelmezhető, hogy a médián keresztül egy ország fogja figyelni a bírósági tárgyalásokat.
A PER RÖVID LEÍRÁSA

A Kúria által hozott devizahiteles törvények alapján felvethető a devizahitel szerződéseket, mint pénzpiaci termékek forgalomba hozatalát engedő, a tőkepiacot felügyelő szervezetek, kiemelten a Magyar Nemzeti Bank felelőssége.

A Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai közé tartozik a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelme. Álláspontunk szerint mások mellett a Jegybank súlyos mulasztást követett el azáltal, hogy a 2006-2008 között folyósított devizahitel, mint termék piacra kerülése előtt nem szabályozta megfelelően a devizahitel felvevőkre áthárítható kockázat mértékét.

A perben bizonyítani szeretnénk azt is, hogy a Magyar Nemzeti Bank a devizahitel által okozott károk bekövetkezésekor, a kárenyhítő intézkedések helyett olyan szabályozási tevékenységet folytatott a Magyar Állam hathatós segítsége mellett, amely a hitelfelvevők számára további kárt okozott, miközben a Jegybank számára e szabályozások nyereséget termeltek.

A károk bekövetkezését előidéző Jegybanki mulasztások, valamint a devizahitelesek kárára folytatott nyereségtermelő tevékenység űzése miatt a magyar államot önmagát és egyéb intézményeit is kárfelelősség terheli, és ebből adódóan a hitelfelvevőket ért károkat okozó összetevők közül az árfolyamkockázatnak kizárólag a fogyasztóra történő áthárítását is jogsértőnek kell tekinteni.

FONTOS:

A kárfelelősség remélt megállapítását követően, az érintetteknek egyéni perekben kell a konkrét kárukat a Magyar Állam és/vagy az ítéletben az állam nevesített szervezetével, várhatóan a Magyar Nemzeti Bankkal szemben igazolnia és érvényesítenie.

HOGYAN BEFOLYÁSOLJA A MEGAPER A VÉGREHAJTÁSOKAT?

A médián keresztül és minden egyéb eszközt megragadva, a pertársaság tagjait összefogó devizahiteles csoportok követelni fogják az összes végrehajtás beszüntetését, amíg a Megaper véget nem ér.

MENNYIBE KERÜL A PERBEN VALÓ RÉSZVÉTEL?

Minél többen kapcsolódnak be a perbe, annál kevesebbe. A peres eljárást a Szakértői Iroda akkor vállalja, ha az egy felperesre eső rögzített díj nem haladja meg a személyenkénti 30.000 + áfa értéket, ehhez 10 000 csatlakozóra van szükség. Így kérjük, csak azok regisztráljanak, akik a peres eljárás melletti elkötelezettség esetén vállalni tudják a harmincezer forintos költség megfizetését. Ezért abban az estben, ha a Megaperhez szükséges létszám összejön, úgy egy átlagos egyéni per költségének a töredékébe kerül, miközben sokkal kedvezőbb eredményt hozhat a csatlakozók számára.

HOGYAN VEHETSZ RÉSZT A PERBEN?

Kattintson erre a linkere és regisztráljon:
http://devizaexit.hu/regisztracio.html
További kérdéseit, észrevételeit itt teheti fel: https://www.facebook.com/groups/360726254402438/

DEVIZAHITELESEK KONTRA MAGYAR ÁLLAM KÁRFELELŐSSÉG MEGÁLLAPÍTÁSI PER

Ezekre még szüksége lehet?!