"Az, aki arra használja ügyességét és alkotó képzeletét,

hogy meglássa, milyen sokat tud adni száz forintért, ahelyett, hogy azt keresse, milyen keveset tud adni száz forintért, sikerre van ítélve."

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

Kinek szól

A felhívás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása. A magas hozzáadott értékű, munkaerő-intenzív agrárágazatokban - az állattenyésztésben és a kertészetben – tevékenykedni kívánó fiatalok támogatását a felhívás kiemelten kívánja kezelni. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

Ki veheti igénybe?

Természetes és jogi személy
Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet
folytató egyéni vállalkozó
12 hónapnál nem régebben folytatja tevékenységét
18-40 éves
Szakmai végzettséggel rendelkezik
Legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű
termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik.

Támogatás mértéke 100%

Támogatási összege 12.600.000 Ft

Beadás kezdete 2017.03.14.-2019.02.28.

Konzorcium formában nem lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
- 2018. április 2.
- 2018. július 2.
- 2018. október 1.
- 2018. december 31.
- 2019. március 14.

Támogatási kérelmet az a személy nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, 15 a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél nyújthat be, a Kincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.

További információ:
www.palyazat.gov.hu
A Felhívás kódszáma: VP2-6.1.1-16

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás; oldal

Ezekre még szüksége lehet?!