"Az, aki arra használja ügyességét és alkotó képzeletét,

hogy meglássa, milyen sokat tud adni száz forintért, ahelyett, hogy azt keresse, milyen keveset tud adni száz forintért, sikerre van ítélve."

Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) Program

HÍR pályázati felhívás

A pályázat célja

A HÍR védjegy használati jogának elnyerésével a hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékeink és élelmiszereink ismertségének növelése, az ilyen termékeket gyártók piaci lehetőségeinek bővítése, valamint a Hagyományok - Ízek - Régiók gyűjtemény hasznosítása és bővítése.

A pályázat beadására jogosultak

Olyan termelők, előállítók vagy olyan csoportok (közösségek, civil szervezetek, szakmai érdekképviseletek stb. tekintet nélkül azok jogi formájára vagy összetételére), amelyeknek tagjai a HÍR gyűjtemény követelményrendszerének megfelelő terméket állítanak elő. Nem terjed ki a pályázat az élőállatokra, borokra és az ásványvizekre.

Pályázati feltételek

A pályázaton hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági
termékekkel és élelmiszerekkel lehet részt venni.
A követelményrendszer legfontosabb elemei:
• a termék dokumentált történelmi múlttal rendelkezik,
• adott tájegységhez (településhez) kötődik,
• hagyományos előállítási mód,
• előállításának legalább egy eleme helyi, speciális tudáson alapul,
• ismertség (legalább az előállítási körzetben),
• előállítás és forgalmazás megléte.

A pályázat elbírálásának módja

A pályázatokat szakmai Bíráló Bizottság vizsgálja meg és bírálja el, a HÍR gyűjtemény követelményrendszerét alapul véve. A termékek érzékszervi bírálatához a pályázónak – az Bíráló Bizottság által megjelölt időpontban és helyszínen – mintát kell biztosítania. Az eredményes pályázó a pályázati felhívásnak megfelelő termék(ek) esetében jogosulttá válik a HÍR védjegynek az általa előállított terméken, annak csomagolásán, továbbá a kapcsolódó reklámanyagokon való feltüntetésére. A Minisztérium által szervezett kiállítások, rendezvények alkalmával kiemelt helyet, közösségi standot biztosít a védjegyhasználati jogot elnyert termelőknek, előállítóknak és csoportoknak termékeik bemutatására, bizonyos esetben árusítására, a HÍR védjegyes termékek minél szélesebb körben való megismertetése érdekében. A nyertes pályázókkal a FM védjegyhasználati szerződést köt. A védjegyhasználati szerződés rögzíti, hogy a Védjegyhasználó a HÍR védjegyet díjmentesen használhatja.

2010 óta pályázati úton 56 pályázó 126 hagyományos és tájjellegű terméke nyerte el a HÍR védjegyhasználati jogot. A védjegyhasználati jogot elnyert termelői csoportosulások tagjait is beleszámítva ez közel 400 védjegyhasználati jogosultat jelent. A HÍR védjegyes termékekről a Földművelésügyi Minisztérium nyilvántartást vezet. Az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én jóváhagyott Vidékfejlesztési Program 2014-2020 a HÍR védjegyprogramot, mint nemzeti minőségrendszert elismeri és a termelők, előállítók és csoportosulásaik minőségrendszerhez való csatlakozását támogatja.

A pályázatok benyújtásának helye

Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztály, HÍR titkárság - 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. hir@fm.gov.hu

A pályázatok benyújtásának határideje

Folyamatos. A beérkezett pályázatok szükség szerint, de évente legalább két alkalommal kerülnek bírálatra.

A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatot postai úton vagy személyesen 1 eredeti és 1 másolati példányban kérjük benyújtani, valamint a postai feladást vagy a személyes benyújtást követően elektronikus formában (valamennyi dokumentumot Word formátumban, a képeket jpg formátumban, legalább 300 dpi felbontásban) kérjük az hir@fm.gov.hu e-mail címre is megküldeni. A pályázatot tartalmazó zárt borítékon kérjük a következő szöveg feltüntetését: „HÍR pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Pallóné Dr. Kisérdi Imola osztályvezető
FM Eredetvédelmi Osztály
Tel: 06-1-795-1705
e-mail: hir@fm.gov.hu

Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) Program; oldal

Ezekre még szüksége lehet?!